Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Mariola Andrejko, prof. UMCS
Zakład Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Pracownia Mikologiczna, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP
Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Makara
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
dr Anna Pytlak
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
dr Katarzyna Rubinowska
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Magdalena Wójcik
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook