Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marzena Brodowska, prof. UP
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS
Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Michał Ginter
Zakład Paleontologii, Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Justyna Bohacz
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej,Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz
Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Izabela Kot
Zakład Entomologii, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko
Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Makara
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
dr Anna Pytlak
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Katarzyna Rubinowska
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Elżbieta Rusinek-Prystupa
Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Piotr Stanek
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook