Komitet Naukowy - Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Damian Chmura, prof. ATH
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. inż. Agnieszka Pilarska
Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż. Katarzyna Rubinowska
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Dorota Dardas
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr inż. Katarzyna Rubinowska
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook