Terminy - Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”
• 23 czerwca 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
do 3 grudnia 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
10 grudnia 2021 r. – III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych
• do 20 grudnia 2021 r.– nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 30 czerwca 2022 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 20 grudnia 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook