Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji-> kliknij tutaj

II tura rejestracji trwa do 15 października 2020 r.. Szczegóły dotyczące  terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach:  Terminy i Opłaty

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/poster naukowy są zobligowane zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:
Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Regulamin Konferencji jest dostępny w zakładce Regulamin.

Facebook